Jag vill veta mer om kristen tro och växa i andlig kraft!

Hej, med denna rubrik som återfinns i ett av våra utskick till kriminalvårdens präster och pastorer för en del år sedan så droppar det nu in en del svarsbrev från olika interner. I denna veckan ett svarsbrev från en kvinna i anstalten YSTAD. Och ett svarsbrev från en man som sitter inne på anstalten i Norrtälje. Postar med glädje vårt färgglada kompendium, om att lära känna Gud genom Bibeln, samt en av våra pennor samt ett vykort som återger tio Guds bud./SA.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

FÖRSAMLINGSNYTT & UNDERVIISNING

Under vecka 41 samlades samtliga församlingar till gemensam förbön i en veckas tid, dygnet runt i en slags ”stafettbön” i samarr. med Sverige 365 ett år av bön.I Vänersborgs pingstkyrka fanns då även ett speciellt bönerum som bl.a. appilerade till tabernaklet i GT med färg och form.

Den Jesus som vi alla tjänar förde oss samman och under sista söndagens förbön upplevde många olika slags genombrott! I församlingens invandrargrupp samlas hela tiden nya sökare och tar del av undervisning i kristen tro och liv. Nu senast lite djupare studie kring Jesu person lära och liv.

Fr. Kol.1:13-20 Förmedlar Aposteln Paulus en utmärkt och kraftfull sammanfattning kring Jesu person och tjänst.

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild förstfödd före allt skapat.Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himelen.

När vi tar till oss innehållet i denna utmärkta beskrivning av storheten hos Jesus så börjar vi sakta förstå vilken fantastiskt underbar person som Jesus är! Det är en ynnest att tillsamman med våra utrikesfödda vänner få hjälpas åt att få ett rättvis gudsbild som är i full samklang med Guds ord./.S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Andlighet i våra fängelser.

En fängelsepräst på Brinkebergsanstalten berättar att det nu är flera grupper som veckovis samlas till bibelstudier och andliga samtal, livsfrågor och liknande. Samtidigt beställer han 20 st nya böcker av Sebastian Stakset, som fortfarande efterfrågas bland internerna.

Vi har även en ny brevkursdeltagare från rättsspykiatrin i Öjebyn. Vi fick en beställning från Nav i Halmstad på Sebastians bok. Och vi fick denna veckan brev från kvinnoanstalten Hinseberg från en intern som på ett alldeles särskilt sätt uttryckte sin längtan efter mer andlighet och var mycket tacksam över att vi finns till./.S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

UPPMUNTRAN – respons

Så här skriver en fängelsepräst: Vill bara tacka för de böcker vi fått från er på fängelsemissionen! Böckerna har betytt mycket, inte minst Sebastian Staksets bok har blivit inledningen till många samtal om tro och liv. En del har efter läsningen börjat be och funnit en tro på Jesus!

Sänder vidare detta fina brev och tack till våra understödjare och gåvogivare som gjort det möjligt att generöst sända ut evangelisationsmaterial till våra anstalter./ SA

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

NYA UTSKICK

SFM har fått en ny beställning på 20 st böcker av Sebastian Stakset , ”Bara ljuset kan besegra mörkret”. I veckan kunde vi även sända iväg nya utskick och erbjudande till 12 olika anstalter och dess fängelsepräster, dels förnyad påminnelse om Sebastians bok, och dels erbjudande av att kunna beställa hårdrocksgruppen NARNIAS nya CD. From darkness to light. Låt oss be om en god samverkan och om en rik skörd./.SA.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förnyad tro

Här kommer senaste radioprogrammet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

TVÅ NYA BIBELSKOLEELEVER. CELLEN BLIR STUDIERUM.

Senaste tiden har det inkommit ansökningar om att få börja studera Guds Ord under tiden man fullgör sin strafftid. Två elever/interner har nu fått 1:kursbrevet som handlar om Paulus omvändelse och missionsgärning. det heter: ”Från fruktad våldsverkare till älskad Apostel”

På frågan om vad som hände efter att ha bett frälsningsbönen, så svarar en av dem…………Jag fick känna Guds värme och jag fick se ett ljus, uppleva Guds kärlek.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ÖPPENHET OCH SAMVERKAN

Varje gång som en fängelsepräst kontaktar oss för att t.ex. beställa hem material som är framtaget speciellt med tanke på internernas situation, så genererar det glädje och tillfredsställelse över att vi kan samverka för att Guds rike ska växa. Det visar mig även att det finns en öppenhet och en tacksamhet inför att vi kan betjäna varandra och hjälpas åt i Guds rike. Min bön idag är dels en tacksamhet för att det nyligen har hänt, och dels en bön om att ännu fler ska höra av sig efter att man tittat på vårt materialutbud./. S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

INVANDRARBIBELGRUPP

Varje torsdag senaste åren har vi en god samling med utrikesfödda, mestadels från Afganistan och Iran som samlas för att studera Guds ord och vad Kristen tro innebär.  En del av de medel som SFM får in går till Biblar på deras eget språk. Flera har lämnat islam bakom sig, blivit döpta och tillhör nu församlingen./. S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

1600 FRÄLSTA FÅNGAR I EL SALVADOR

Tisdag den 12 Mars visar TV2 en film från El Salvador ett land med extremt hög kriminalitet. Vi får följa med Bengt Norberg in på ett fängelse där det nu är stor väckelse och en församling på c:a 1600 frälsta fångar. De ingen annan har lyckats med, har enkla pingstevangelister gjort berättar taxichauffören./SA

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar