Förnyad tro

Här kommer senaste programmet från radion.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SFM medverkade på LP-riksdagar 25-26 september.

På Björkenäsgården intill Hampetorp anordnade LP-riks föreståndardagar för sina medarbetare i Mellansverige. Ett 70-tal vänner var samlade under ledning av Börje Dahlkvist, Hans Wikström och Nina Eriksson.U.t. blev inbjuden av vår lokala LP-föreståndare Johan Gustavsson i Vänersborg.Några viktiga ledord delgavs deltagarna. Betjänande,samtida,befrielse.Allas unika värde och tro. Atmosfären präglades av framtidstro och bön och lovsång. U.t. fick tillfälle att informera kring SFM:s brottsförebyggande missionsarbete, och en del av deltagarna besöker regelbundet några anstalter där vi kan komma att samverka med vårt material.

F.ö. så fick vi in en ny beställning i veckan av Sebastians bok, 15 ex. till ett fängelse, och en intern från Kumla som visat intresse för vår brevkurs./. Samuel.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fängelset i Umeå.

Internerna på Umeåanstalten kan nu glädje sig åt att helt kostnadsfritt, få ta del av Sebastians Staksets gripande livsöde. Även andra böcker har beställts som presenterar Jesus som historiens huvudperson, en liten pocket skriven av Marcus Ringbäck.

Vi är tacksamma i SFM att vi har getts möjligheten att kunna ge ut en del av vårt material kostnadsfritt, vilket i sig ökar på spridningsförfarandet!

För övrigt fick vi glädjen att döpa två killar från Afghanistan i söndagens förmiddagsgudstjänst i Pingstkyrkan Vänersborg. Vi har landets största flyktingmottagning och därmed även en stor utmaning, där nu tre olika församlingar är med och samverkar så att Guds rike kan växa och ta plats./. Samuel.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

FLER BOKBESTÄLLNINGAR.

Nu har ytterligare 4 olika anstalter med dess fängelsepräster och diakoner hört av sig för att tacksamt kunna kostnadsfritt beställa Sebastian Staksets hoppingivande självbiografi, Bara ljuset kan besegra mörkret.

Jag räknar samman och får det till 112 böcker denna vecka! Som tack vare våra gåvogivare vi har möjlighet att erbjuda, varmt och hjärtligt TACK till alla våra välsignade understödjare! /. Samuel.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

DELAKTIGHET I EN GEMENSAM TRO.

Joh.4:36 Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång.

Det är tack vare våra understödjare och förebedjare som Gud har gett oss möjlighet att dela evangeliet på olika sätt och vis. När det gäller Sebastians Staksetts bok så har i dagsläget 4 olika anstalter beställt 193 böcker, för att vara precis. Vi sänder ut dem gratis eftersom det underlättar att få ut boken snabbt och därför att våra gåvogivare har gjort det möjligt för oss.

Joh.4:38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.

Jesus allas vår uppdragsgivare ser skördefälten med profetisk skärpa och är den som allra bäst kan fördela våra insatser där de behövs allra mest. Fortfarande behöver vi be i enlighet med Jesu ord från Matt.9:38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.

Eftersom skörden är stor men arbetarna få. Det vill säga, människor med evangelistens gåva, som Gud utrustat med stor nöd för människors frälsning och en förmåga att föra fram dem till ett avgörande beslut, att bjuda in Jesus i sina liv. Må vi få se ännu fler evangelister som träder fram likt Sebastian och som fått gåvan att vara en skördearbetare i en tid som denna./. Samuel

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

VI BER FÖR SVERIGE!

Idag hissade jag flaggan och såg upp mot en klarblå himmel, samtidigt kunde jag börja be för Sverige med en alldeles särskild känsla, om att Guds vilja ska få ske, såsom i himmelen så och på jorden…

Vi är övertygade att Herren rör vid vårt land och folk på nytt, han sänder ut nytända evangelister och förnyar gamla församlingar, vi ber att väckelsens eld som nu pågår, ska sprida sig vida omkring med hast och att riksdag och regering, ska besinna sig och be Gud om ledning i sitt viktiga arbete för vårt land och folk./. David, Samuel.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sommarprogram

Hör senaste undervisningen från radio här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar