GUDOMLIG SAMVERKAN

Vi fick precis in en ny välsignad beställning av Sebastian Staksets värdefulla bok, ”Bara ljuset kan besegra mörkret”. En fängelsepräst berättar bl.a. hur flera interner blivit djupt berörda av bokens budskap. Vi samverkar med Sjöbergs förlag så kan de leverera 50 st i det här fallet till häktet i Gävle och en besöksgrupp. F.ö. berättar förlaget att av de 100 000 nya pocketvarianten, så har redan 60 000 böcker kommit ut!

Som vi sår får vi skörda! STORT TACK till våra understödjare! Som ger oss möjlighet att fortsätta sprida evangeliet också på detta sätt!/ S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jag vill veta mer om kristen tro och växa i andlig kraft!

Hej, med denna rubrik som återfinns i ett av våra utskick till kriminalvårdens präster och pastorer för en del år sedan så droppar det nu in en del svarsbrev från olika interner. I denna veckan ett svarsbrev från en kvinna i anstalten YSTAD. Och ett svarsbrev från en man som sitter inne på anstalten i Norrtälje. Postar med glädje vårt färgglada kompendium, om att lära känna Gud genom Bibeln, samt en av våra pennor samt ett vykort som återger tio Guds bud./SA.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

FÖRSAMLINGSNYTT & UNDERVIISNING

Under vecka 41 samlades samtliga församlingar till gemensam förbön i en veckas tid, dygnet runt i en slags ”stafettbön” i samarr. med Sverige 365 ett år av bön.I Vänersborgs pingstkyrka fanns då även ett speciellt bönerum som bl.a. appilerade till tabernaklet i GT med färg och form.

Den Jesus som vi alla tjänar förde oss samman och under sista söndagens förbön upplevde många olika slags genombrott! I församlingens invandrargrupp samlas hela tiden nya sökare och tar del av undervisning i kristen tro och liv. Nu senast lite djupare studie kring Jesu person lära och liv.

Fr. Kol.1:13-20 Förmedlar Aposteln Paulus en utmärkt och kraftfull sammanfattning kring Jesu person och tjänst.

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild förstfödd före allt skapat.Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himelen.

När vi tar till oss innehållet i denna utmärkta beskrivning av storheten hos Jesus så börjar vi sakta förstå vilken fantastiskt underbar person som Jesus är! Det är en ynnest att tillsamman med våra utrikesfödda vänner få hjälpas åt att få ett rättvis gudsbild som är i full samklang med Guds ord./.S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Andlighet i våra fängelser.

En fängelsepräst på Brinkebergsanstalten berättar att det nu är flera grupper som veckovis samlas till bibelstudier och andliga samtal, livsfrågor och liknande. Samtidigt beställer han 20 st nya böcker av Sebastian Stakset, som fortfarande efterfrågas bland internerna.

Vi har även en ny brevkursdeltagare från rättsspykiatrin i Öjebyn. Vi fick en beställning från Nav i Halmstad på Sebastians bok. Och vi fick denna veckan brev från kvinnoanstalten Hinseberg från en intern som på ett alldeles särskilt sätt uttryckte sin längtan efter mer andlighet och var mycket tacksam över att vi finns till./.S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

UPPMUNTRAN – respons

Så här skriver en fängelsepräst: Vill bara tacka för de böcker vi fått från er på fängelsemissionen! Böckerna har betytt mycket, inte minst Sebastian Staksets bok har blivit inledningen till många samtal om tro och liv. En del har efter läsningen börjat be och funnit en tro på Jesus!

Sänder vidare detta fina brev och tack till våra understödjare och gåvogivare som gjort det möjligt att generöst sända ut evangelisationsmaterial till våra anstalter./ SA

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

NYA UTSKICK

SFM har fått en ny beställning på 20 st böcker av Sebastian Stakset , ”Bara ljuset kan besegra mörkret”. I veckan kunde vi även sända iväg nya utskick och erbjudande till 12 olika anstalter och dess fängelsepräster, dels förnyad påminnelse om Sebastians bok, och dels erbjudande av att kunna beställa hårdrocksgruppen NARNIAS nya CD. From darkness to light. Låt oss be om en god samverkan och om en rik skörd./.SA.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förnyad tro

Här kommer senaste radioprogrammet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar