Förnyad tro

Här kommer senaste radioprogrammet.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

TVÅ NYA BIBELSKOLEELEVER. CELLEN BLIR STUDIERUM.

Senaste tiden har det inkommit ansökningar om att få börja studera Guds Ord under tiden man fullgör sin strafftid. Två elever/interner har nu fått 1:kursbrevet som handlar om Paulus omvändelse och missionsgärning. det heter: ”Från fruktad våldsverkare till älskad Apostel”

På frågan om vad som hände efter att ha bett frälsningsbönen, så svarar en av dem…………Jag fick känna Guds värme och jag fick se ett ljus, uppleva Guds kärlek.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ÖPPENHET OCH SAMVERKAN

Varje gång som en fängelsepräst kontaktar oss för att t.ex. beställa hem material som är framtaget speciellt med tanke på internernas situation, så genererar det glädje och tillfredsställelse över att vi kan samverka för att Guds rike ska växa. Det visar mig även att det finns en öppenhet och en tacksamhet inför att vi kan betjäna varandra och hjälpas åt i Guds rike. Min bön idag är dels en tacksamhet för att det nyligen har hänt, och dels en bön om att ännu fler ska höra av sig efter att man tittat på vårt materialutbud./. S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

INVANDRARBIBELGRUPP

Varje torsdag senaste åren har vi en god samling med utrikesfödda, mestadels från Afganistan och Iran som samlas för att studera Guds ord och vad Kristen tro innebär.  En del av de medel som SFM får in går till Biblar på deras eget språk. Flera har lämnat islam bakom sig, blivit döpta och tillhör nu församlingen./. S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

1600 FRÄLSTA FÅNGAR I EL SALVADOR

Tisdag den 12 Mars visar TV2 en film från El Salvador ett land med extremt hög kriminalitet. Vi får följa med Bengt Norberg in på ett fängelse där det nu är stor väckelse och en församling på c:a 1600 frälsta fångar. De ingen annan har lyckats med, har enkla pingstevangelister gjort berättar taxichauffören./SA

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förnyad tro

Här kommer senaste radio-programmet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

HERREN FÖRSAMLAR

Psalm 147:1-3 Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. Herren bygger upp Jerusalem, han samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han.  (se även Jeremia 31:10)

Guds godhet drar sargade människor till sig över hela världen. Nu har vi fått lära känna ytterligare invandrare som har en genuin Gudslängtan och då tar vi även hem nya biblar på deras eget språk, 4 st nu på persiska. En fängelsepräst hörde av sig nyligen från Sörbyanstalten och beställde våra två böcker till ”sina” interner. När jag lyssnade till Wayne Hilsden pastor i en församling i Jerusalem så uppmanade han oss att gå ”armkrok” med de Messiastroende i Israel för att fullfölja missionsuppdraget och för att få fram ännu fler evangelister och missionärer och påskynda Jesu andra tillkommelse. Kjell Sjöberg skriver i sin bok, Guds plan för upprättelse. Kristna och Judar är på väg emot en förening. Ett andligt pånyttfött Israel kommer att förenas med en upprättad församling och bli en hjord och ett rike under Kristus herden. Mötesplatsen för kristna och judar är, när Gud verkar i historien och uppfyller det profetiska ordet. Mötesplatsen är i försoningen, då judar och hedningar möts vid korset, platsen där ovänskapens skiljemur är nedbruten och båda blir förenade i en enda kropp. Fridsrikets nya medborgare är den, som i sitt hjärta förverkligar försoningen mellan judar och hedningar./. S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar