RIKSUTSKICK TILL SAMTLIGA ANSTALTER

Då och då sänder vi ut ett presentationsbrev till landets fängelsepräster, då vi presenterar vårt material. Böcker, brevkurs och gitarrhäfte samt erbjudande av beg. gitarr. Det gjorde vi för c:a en vecka sedan och redan nu har några fängelsepräster hört av sig för olika beställningar. Kumla, Solna och KVA Umeå…

Vi är såklart helt beroende av god samverkan och detta ber vi också om för att t.ex. den sökande internen lättare ska kunna ta till sig en bok som innehåller livsförvandlande hopp, upprättelse och personliga berättelser om livet och den nyvunna tron på Gud.

Eller påbörja vår brevkurs och börja studera Guds ord och det nya livet. Kanhända att behovet kommer att öka i en tid av än mer isolering och corona-prövning? Vi får se, men vi är redo att bidra med vår del./. Samuel. Tack för era förböner.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ORD AV UPPMUNTRAN & DIPLOM

Sänder idag ett välförtjänt fint DIPLOM till en brevkursdeltagare från KVA Hinseberg. Hon har under en längre tid arbetat med vår brevkurs, fördjupad bön. Hon skriver så här i sitt senaste brev dat 2020-10-15 Genom brevkursen har jag fått stöd och gemenskap i den kristna andan, även om på distans. Jag har fått känna mig som en del av en av Guds familjs sammanhang.

Därtill följer flera ord av uppmuntran till oss i SFM. Samt önskan om förbön, bl.a. om upprättelse och att rättvisan ska segra till slut./.

I vårt invandrararbete i församlingen samlas veckovis en grupp fr. Afganistan och Iran samt Irak. De behöver ibland fler biblar på sitt eget språk Farsi/Persiska. Även de är på sätt och vis i ett slags fängelseliknande tillstånd, och behöver all uppmuntran och kraft som står till buds, så jag antar att det är ok, att jag beställer några nya biblar. Allt gott, Samuel.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny beställning av Sebastians bok.

Bara ljuset kan besegra mörkret, ett mycket bra namn på en spännande självbiografisk bok, av en f.d. kriminell person. Vi kan bara lyckönska alla som nu får möjlighet att ta del av den oerhörda förvandling som denne man har upplevt i sitt liv. Vi kan även glädjas åt att så många nya trasiga människor nu får ta del av Guds kärlek och läkedom. Fängelseprästerna utför en oerhörd viktig själavårdande tjänst, men kan även på detta sätt utföra en evangelist tjänst, tack till KVA Tidaholm som nu tagit hem några ex. /SA

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SNICKAREN, MARIAS SON. Mark.6:3…

Då jag under sommaren har bett till Gud om en högre uppenbarelse av Jesus, så hamnade jag till slut hemma hos Jesus i hans och sin styvfars snickeriverkstad. I ett rätt så oväntat möte, kring hyvelspån och träbänkar och hantverkarnas olika verktyg. Vi kunde samtala om hur olika arbeten utförs och om kundernas önskemål, om olika träslag och känna doften av nysågad cypress.

Detta avskalade sköna vardagliga möte gav mig en högre uppenbarelse kring Jesus som vardagens medmänniska, som delade alla mänskliga villkor och som påfallande ofta kallade sig själv för människosonen.

I din vardag finns han med och är intresserad av ditt arbete, av olika hantverk och av allt som livet för med sig. Vardagens Jesus har en och annan flisa i händerna, har arbetsglädje i sitt genuina hantverk som snickare, och är också intresserad av din vardag.

Må Herren välsigna din dag./SA.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

TACKSAMHET ÖVER ATT VI FINNS!

Det är alltid lika roligt att få positiv respons för vårt arbete inom Sfm.

En brevkursstudent skriver….den 30 Juni 2020….Det betyder allt med er kontakt! P.g.a.corona inga besök i kyrkan, eller enskilda möten med prästerna. Jag har känt mig så ensam.

Denna intern jobbar på friskt och seriöst med vår bibelbrevkurs, och kan snart få ut sitt diplom. Be gärna för hennes upprättelse då hon menar sig vara oskyldigt dömd, Herren känner hennes vägar där hon nu finns på KVA Hinseberg. / S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SOMMAR 2020

Nyligen fick vi in nya beställningar av Sebastian Staksets bok, bara ljuset kan besegra mörkret  till fängelse och häkte i Göteborg , vilket känns bra. Vi gör även nya utskick just nu till ett flertal fängelser i landet och vänder oss till respektive fängelsepräst eller diakon alt. besöksgruppsledare. Vi kan glädja oss åt en mängd olika förbönsinsatser ute i landet, det finns en nöd för Sverige bland kristenheten och det är alltid uppmuntrande att se unga människor som tar plats inte minst genom 365-bönerörelsen. Önskar er alla en riktigt god och berikande sommar, tack för stöd och support!/ Samuel.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

INFÖR KRISTI HIMMELFÄRDSDAG, väl förankrad i ordet.

Text fr. Lukas evangelium kap.24:44-53 När Jesus ska ta farväl av sina lärjungar i fysisk mening och återvända till sin fader i himlen, så vill han  konkretisera sin och lärjungarnas tjänst, samt påminna och stryka under det allra viktigaste.

Luk.24:44-45 Och han sade till dem: Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.

Vi kan i detta sammanhang lägga märke till hur Jesus hänvisar till profetiorna i GT, med början hos Mose. Vi ser vilken 100%-ig tilltro som Jesus har till Skrifterna. Vi ser att Guds plan går i exakt uppfyllelse i samband med Jesu tjänst att försona världens synder och hjälpa människor att återuppta sin naturliga Gudstro och gemenskap. För att endast ta några exempel på texter som Jesus hänvisade till, 5 Mosebok 18:18  Jesaja kap. 53 och Psalm 16:10-11 Psalm 22:39-40 Hosea 6:2

Det står skrivet, är ord som Jesus liksom proklamerar, för att befästa den verklighet som lärjungarna och Jesus själv förverkligar, allt i enlighet med Guds plan.

Sir Winston Churchill sa bl.a. …vi vilar i trygghet på skriftens orubbliga klippa.

Och änglarna påminde oss direkt att Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han lämnade jorden Apg.1:11 och på detta löfte får vi ta fasta på och se fram emot, och vila vid skriftens orubbliga klippa,/. Samuel.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

TORE KRATZ hans livsöde och resa i svensk kriminalvård.

Helt nyligen kunde vi sända ut 60 böcker till en anstalt där Tore Kratz levnadsöde får bli ett vittnesbörd dels om svensk kriminalvård under 50-talet och om Tores olika spektakulära rymningar, då han utnyttjade sin magra kropp och dess fördelar att kunna smita genom galler… Även den hälsosamma vändpunkten finns med. Vi skickar denna bok gratis till våra understödjare, välkomna att höra av er./SA.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kvinnoanstalten HINSEBERG.

Under hösten 2019 så gästades kva Hinseberg av Sebastian Stakset, och då fick alla intagna hans bok berättar fängelsepastor Stefan Klingberg. Nu ville de få hem några ex av boken om Linns livsöde, ”Nu vill jag leva” Sjöbergs förlag, samt några bönböcker. Och en brevkurs.

Böckerna tänder hoppets låga och sprider ljus på livets väg, de starka vittnesbördet föder tro och längtan att själv kunna få uppleva samma sak. Ytterligare en fängelsepräst i Haparanda har beställt en bok, men det kunde va många fler…20 st gick även till Hallfängelset i Södertälje. Vi får va glada för detta och be en bön att fler kommer till tro och kan börja få ordning på sina liv./S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

VILKET VITTNESBÖRD !!!

Hennes livsöde finns nu i bokform via Sjöbergs förlag som vi samarbetar med. Från värsta formen av både nattsvart ångest och alla sorts tunga droger och psykisk ohälsa, till en ”brinnande” evangelist i Guds rike. Hon har redan fört 50 människor till tro, och nu önskar vi att hennes bok ska få lov att spridas inom Svensk kriminalvård! HJälp oss i förbön så att våra kära fängelsepräster vill ta hem den här boken.2020./SA

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar