ANDLIG HUNGER OCH TÖRST PÅ ANSTALTEN

Vår senaste brevkursdeltagare skriver bl.a. i sin kursansökan…jag förväntar mig att få lära mig mer om vem Gud är och hur han kan stötta mig under anstaltstiden och även efter min frigivning och även hur jag kan stötta andra intagna.

Personen ifråga har ”suttit” drygt ett år och har c:a 6 år kvar. Nu börjar eller fortsätter hans andliga resa och då känns det hedrande att vi inom SFM kan få bidra med våran del.

Imorgon postar jag med glädje Pauluskompendiet som är introduktionskursbrevet samt en del annat material till uppmuntran tröst och vägledning. Tack alla supporters som är med och bekostar trycksaker, frimärken, brevpapper och kuvert mm. Herren ska välsigna er tillbaka./ Samuel.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SAMVERKANSVÄLSIGNELSER.

I samband med dagens utskick av c:a 200 Bikersbiblar till 4 olika anstalter i Landet så bygger hela processen på god samverkan. Vi har t.ex. tryckeriet, beställarna och visionärerna fr. Bikerschurch, vi har alla förebedjare och alla som stöttar ekonomiskt. Vi  har församlingar som medverkar, vi har posten som distribuerar och vi har både fängelsepräster och även direktkontakt med en del interner som beställer hem det viktiga ”brödet” som skapar liv och tro. Vi har SFM och dess ledning. Jesus talar mycket tydligt och klart om SAMVERKAN I GUDS RIKE  Joh.4:36-38 Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång.

Ändå är det ordet sant, att en sår och en skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat, och ni har gått in i deras arbete. / Samuel.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

UT PÅ GATOR OCH GRÄNDER MED EVANGELIET.

IMG_4739 Alf sjunger och vittnar på torget i Hedemora under sin korsvandring. Sprider även litteratur och ingjuter ny tro och nytt mod till alla som bär på en längtan. Jesaja.41:17 De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten, deras tunga förtorkar av törst. Men jag HERREN, skall bönhöra dem, Israels Gud skall inte överge dem. / S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

GOD RESPONS.

Vi tackar Gud för en pågående mycket god respons på våra bikersbibelerbjudanden till olika fängelser i landet. Vi har nu beställningar på sammanlagt c:a 180 biblar. F.n. har vi svårt rent kostnadsmässigt att effektuera beställningarna, men räknar med att medel så småningom kommer in som täcker upp inköp och distributionskostnader. Känns mycket tillfredsställande att vi kan räkna med god samverkan med aktuella fängelsepräster. I Bikersbiblarna finns förutom NT en hel del starka personliga vittnesbörd som vi vet kommer att betyda, nytt hopp för den som misströstar, ny tro, för den som tvivlar och vägledning till frälsning för den som ärligt söker Herren. Tack alla som står med oss i förbön och offer! / Samuel.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Starten utgick från klassisk mark i Mora.

IMG_59931 Under innevarande vecka så gjorde lokal-TV i Dalarna ett reportage kring ALF OCH KORSVANDRINGEN. Inslaget sändes även i SVT-riksnyheter, Sverige runt 17.45 under torsdagskvällen 2016-08-18. / S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Korsvandring i DALARNA 2016

IMG_4580 (1)ALF är igång och sjunger ut evangeliet på flera platser i DALARNA, HÄR I FULL GÅNG UTANFÖR BUSSMISSIONENS EVANGELISATIONSBUSS./ S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bikersbibelerbjudanden och Alfs nya korsvandring.

Nu har vi sänt ut brev till Region Mitt, och dess fängelser som består av anstalterna, Hällby, Mariefred, Nyköping,, Hinseberg, Karlskoga,Västerås, Kumla och Salberga. Vi vänder oss till resp. fängelsepräst samt internernas förtroenderåd, där sådant finns. Låt oss be om en god samverkan och en god skörd. Alf Lax kommer att samverka lite mer med http://www.bussmissionen.se under den planerade korsvandringen som startar i Dalarna nu till helgen 14/8. (för mer info om detta, v.g. se bussmissionens hemsida.) M.v.h. Samuel.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar