Ett erbjudande till samtliga anstalter och dess fängelsepräster-diakoner och besöksgrupper.

Jag känner mig som pojken som kom fram till Jesus med fem bröd och två fiskar. Jesus hade utmanat sina lärjungar (Matt.14:15-20) att mätta tusentals hungriga människor genom att säga: Ge ni dem att äta.Vi har bara….blev svaret….5 bröd och 2 fiskar. Jesus tog över och välsignade alltsammans med råge! Det blev 12 korgar över, när alla hade ätit sig mätta.

Den andliga hungern på våra anstalter är stor och de flesta är svältfödda och hungriga. Nu kan vi ge dem ”andligt bröd! och tillsammans stilla själens tomhet och hunger. Var med oss och be till Gud om ett ”brödunder” bed om god samverkan med Herrens olika tjänare på våra anstalter! Vi erbjuder i dagarna en hjälp med att enkelt och generöst kunna beställa t.ex. Sebastian Stakset bok, Bara ljuset kan besegra mörkret. Vi erbjuder vår bibelkurs och flera kompendier som speglar t.ex. Fader Abrahams liv och gärning. Swisha gärna en gåva, 123 431 39 20 eller be din församling om en kollekt så ordnar vi resten.

Tack för era förböner och support! M.v.h. Samuel Alexandersson SFM Vänersborg.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

STOR EFTERFRÅGAN PÅ STAKSETS BOK!

Den senaste tiden har flera fängelsepräster frågat oss om vi kan sponsra ett utskick av Sebastian Staksets bok, Bara ljuset kan besegra mörkret.

Efterfrågan kommer från internerna själva. M.a.o. det finns en hunger, en inre längtan att undersöka vad som hände Sebastian, och hur han har klarat av att byta sida och börja jobba för livets ljusa tillvaro.

I dagarna har således 100-tals pocketböcker sänts ut, tack vare er som generöst bidrar till fängelsemissionens missionsverksamhet. Det ska bli intressant att få in en del vittnesbörd om vad boken har fått betyda för olika medmänniskor bakom murarna. Vi ber om välsignelse över våra fängelsepräster och diakoner och deras behjärtansvärda arbete./, Samuel.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sebastian Stakset, Bara ljuset kan besegra mörkret,

En bra titel på en mycket bra bok, en bok som innehåller ett mycket kraftfullt vittnesbörd om vad Gud förmår göra i en kriminell människas liv. Vi är tacksamma varje gång som en häktespräst eller fängelsepastor hör av sig och vill beställa nya böcker då de tidigare taget slut.

Det är precis detta som hänt det stora häktet i Göteborg. Tack alla gåvogivare och förebedjare som gör det möjligt för oss att fortsätta sprida evangeliets starka vittnesbörd och ljus inom Sveriges kriminalvård! /SA (känner du någon som behöver boken så hör av dig till oss.)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

UPPFÖLJNING

Vi får en del brev och förfrågningar och tacksamhet för vårt material och vår tjänst. Idag är en ”uppföljningsdag” då jag bör följa upp en del brev som liksom kom av sig. 1) En tacksam kvinna fr anstalten Hinseberg som beställt mycket material. 2) En livstidsdömd man som kontaktade oss i April 2022 fr anstalten Tidaholm, han delgav oss en stark Guds längtan och bön om andlig vägledning.

Psalm.104:30 DU SÄNDER UT DIN ANDE, DÅ SKAPAS DE OCH DU FÖRNYAR JORDENS ANSIKTE.

Varmaste tack till er som tjänar i förbön och i givande./.SA.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2022 Det nya året med nya möjligheter.

Fick idag en hastig förfrågan om en Bibel att sända med en blivande intern som skulle inställa sig inför en tids anstaltsvistelse. Förutom Bibeln blev det även vårt sk. Pauluskompendium och ett studiehäfte om Fader Abrahams resa och liv, med instuderingsfrågor. Kändes gott att kunna vara behjälplig då det även var bråttom.

Vi har ju en hel del material som finns i lager ,jag skulle uppskatta om några av våra understödjare och förebedjare kunde ta sig tid att be Gud om att vi får sända ut brevkursen och övrigt studiemateriel till många fler. Mycket beror på att vi får en god samverkan med respektive fängelsepräst eller besöksgrupp.

Gud både hör bön och svarar på bön, hoppas han lägger dessa bönämnen på någras hjärtan och att vi snart får se frukt av era goda förböner. Allt go

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

GULD, RÖKELSE OCH MYRRA.

Guldet talar om konungslighet, en kung föddes i Betlehem. Rökelse användes när prästen bad i templet i Jerusalem. Jesus är vår överstepräst som alltid ber för oss. Myrra betyder ”bitter” eftersom myrran krossades innan den blandades in i prästens smörjelseolja, vilket påminner oss om att Jesus blev krossad, slagen, för våra missgärningars skull, och genom hans sår är vi helade.

JULGÅVOR TII INTERNER I NORR. 120 Interner kan nu se fram emot att få en fin julklapp till jul. I samverkan med fängelseprästen Både en evangelisk bok, samt vykort med både naturmotiv och med löftesrika bibelord

INVANDRARARBETE Det drar ihop sig till julfest på Restadgårds stora flyktingförläggning. Under festen spelar flera av våra utrikesfödda vänner upp historien om de tre vise männen hämtat från Matt.2:1-12 De har nu själva uttryckt önskemål om att kunna få samlas till bibelstudier utöver de samlingar som redan finns, och i söndagens förmiddagsgudstjänst kunde vi hälsa två av dem välkomna in i församlingsgemenskapen. De bjöd också på vacker lovsång på farsi.

VI ÖNSKAR ALLA VÅRA UNDERSTÖDJARE EN RIKTIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SAMVERKAN MED BIBELSÄLLSKAPET

Svenska bibelsällskapet i Uppsala är en viktig samarbetspartner i Guds rike. De har biblar på många olika språk. Under gårdagens invandrarmöte ute på den stora flyktingförläggningen Restad Gård i Vänersborg, infann det sig en stor glädje då jag fick möjlighet att ge ut Guds ord till flera medmänniskor ifrån olika länder. En äldre kvinna stapplade in med sin rollator och fick sitt nya testamente på turkiska då hon kom från det området. Flera persisktalande har nu fått sina egna biblar på sitt språk, utrikesfödda från Afghanistan och Iran, en man från Irak har fått sin bibel på Arabiska. En ny kvinna, Sara fr. Palestina klev lite försiktigt in i gemenskapen och blev nyfiken på att kunna beställa en bibel på Arabiska. I hennes ansikte lyste det förväntan och glädje då samlingen avslutades. Kära understödjare, jag är medveten om att dessa inte sitter inne i ett vanligt fängelse, men på något sätt är de ändå fångna i förläggningen och har en längtan efter gemenskap och att få till sig hoppet glada evangelium på sitt eget språk. Tack vare era bidrag kan vi nu erbjuda både interner inom Svensk kriminalvård biblar och kursmaterial, men även denna grupp av internerade människor på flyktingförläggningen. Nästa vecka 40 är den gemensam förbön 24/7 med alla församlingar i Vänersborg, och på onsdag eftermiddag är det alla troende flyktingar som ansvarar.

Matt.25:35…Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Må Herren välsigna er alla./.S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

MIRAKLET PÅ BELLAVISTAFÄNGELSET.

Berättelsen om ett förvandlat fängelse i Colombia. Är du som besöksgruppsledare eller fängelsepräst intresserade av denna bok, så kontakta oss på Svenska Fängelsemissionen. Gör som fängelseprästen I Umeå och ta hem några ex för utdelning. S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tack för era förböner.

Be gärna nu lite extra för fängelseprästen Jesper Kronhamn, be om Guds beskydd och Guds rika välsignelse, då vi går in i en god samverkanstid./S.A.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

FÖRBÖNSHJÄLP Vi avser att sända ut detta material, och ber om hjälp i bönen, om god samverkan och mottagande.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar